Vekaletname çoğu işlemde karşımıza çıkan bir belgedir. Peki nedir? Vekaletname sizin adınıza işlem yapabilmesi için yetkilendirdiğiniz kişiyi resmen onayladığınız belgedir. Dava işlemlerinizde avukatlara, satış işlemlerinde bir başkasına verdiğiniz yetkiyi bu şekilde resmi boyuta taşırsınız. Eğer vekaletname yoksa avukat sizi temsil edemez, sizin hakkınızda herhangi bir şekilde savunma veremez veya sizin alabileceğiniz hiçbir dava dosyasını alamaz. Yine satış işlemlerinde de vekaletname yoksa herhangi bir şekilde yetkilendirdiğiniz kişi satış yapamaz, devir gerçekleştiremez.

Sadece hukuki ve satış işlemlerinde değil vekaletname hayatın her yerinde gerekli olabilen bir belgedir. Bu söz konusu belge olmadan başka birisi sizin adınıza herhangi bir şekilde işlem yapamaz.

Vekaletnamenin ne olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Vekaletname birçok çeşide ayrılır. Bu çeşitler şu şekildedir:

Vekaletname Türleri

 • Genel vekaletname
 • Tapu işlemleri için vekaletname
 • Veraset ve intikal işlemleri için vekaletname
 • Tanıma ve tenfize işlemleri için vekaletname
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemleri için vekaletname
 • Boşanma davasını kabul etme işlemi için vekaletname
 • İpotek kurma üzere yetkilendirme işlemi için vekaletname
 • Şirketler için vekaletname
 • Şirketlerde hisse devri için vekaletname
 • Satış vadi yapma amacıyla verilen vekaletname

Vekaletname türleri bu şekildedir. Farklı bir vekaletname türü bulunmamaktadır.

Vekaletname Nereden Alınır?

Vekaletname alınan bir şey değil, verilen bir şeydir. Noter aracılığıyla vekaletname işlemleri gerçekleştirilir. Noter huzurunda olmayan vekaletname işlemlerinin resmiyeti bulunmamaktadır. Noter, vekaletini verecek olan şahsın ve vekaletin verileceği şahsın tüm kimlik bilgilerini alır. Ardından ne sebepten dolayı vekalet verileceği sorulur ve vekaletnamenin türü belirlenir. Tek tek vekalet konuları vekaletnamede yerini alır. Sonrasında ise sözleşme vekaleti verecek kişiye imzalatılır. Kopyaları noterde kalır, asılları şahıslara verilir.

Vekalet İçin Gerekli Belgeler

Vekalet için bir takım gerekli belgeler ve bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi vekalet veren şahısla vekaleti alacak şahsın kimlikleri veya pasaportlarıdır.

Kimliksiz veya kimlik niteliği taşıyan belgesiz vekalet işlemi asla gerçekleştirilmez. Kimlikler tamamsa son 6 ay içerisinde çektirilmiş olan 2 farklı fotoğraf yine vekaletnamede yerini alır. Eğer yüz olarak değişim söz konusu değilse 6 aydan uzun fotoğrafları 2-3 aylık diyerek notere verebilirsiniz.

Vekaletname Ücretleri

Vekaletname ücretsiz çıkarılan bir şey değildir. Bunun için bir ücret ödenir. Noterde ücretler alınır. Yukarıda bahsettiğimiz vekaletname türlerinden her biri için verilecek ücret farklıdır. 2019 yılı vekaletname ücretleri şu şekildedir:

 1. Araç alım – satım vekaletnamesi – 90.50 TL ila 120 TL arasında
 2. Avukat vekaletnamesi – 90.50 TL ila 120 TL arası
 3. Genel vekaletname – 200 TL ila 250  TL arası
 4. Tapu vekaletnamesi – 122.07 TL
 5. Muhasebe vekaletnamesi – 120 TL ila 150 TL arası

değişen fiyatlarla birlikte ücretler bulunmaktadır.