Sosyal Güvelik çerçevesi dahilinde anne ve babasından yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda yetim aylığı tamamıyla kesilmektedir. Bunun yanında bir kerelik parasal yardım da son kez yapılır. Yapılan parasal yardımın ise ismi çeyiz parasıdır.

Evlenmeleri durumunda yetim aylığı kesilecek olan bireyler, talepte bulunmaları durumunda almakta oldukları aylığın 2 yıl boyunca verilecek tutarını tek seferde olmak üzere çeyiz parası olarak çekebilmektedirler.

Çeyiz parası adı altında verilen evlenme yardımını alan kişinin, aylığının kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanması gibi bir durumda, 2 yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlaması yapılmaz.

SSK Çeyiz Parası Kimlere Verilir?

SSK Çeyiz parasından nasiplenebilmek için SSK’ya bağlı anne ya da baba üzerinden gelir veya yetim aylığı alırken, evlenmelerinden dolayı bu söz konusu gelirleri kesilmek zorunda kalan kız çocuğu olmanız gerekmektedir. SSK çeyiz parası alınan yetim aylığının 24 katıdır. Örnek olarak aylık 1000 TL yetim parası alıyorsanız, 24 katı 24.000 TL olmaktadır.

SSK Çeyiz Parası Nasıl Alınır?

SSK çeyiz parası almak için, kız çocuğunun evliliğinin resmi makamlar tarafından verilen belgelerle kanıtlanmış olması gerekmektedir. SSK çeyiz parası sahibi olacak kız çocukları, bağlı oldukları kurumun İl Müdürlüklerine bir dilekçe beyan ederek başvuruda bulunmalıdır. Bu dilekçeyle beraber, evlenme zamanı eğer nüfus kütüğünde yer almıyorsa evlilik cüzdanının bir örneği de verilmek zorundadır. Bu işlemlerin ardından SSK Çeyiz parası, müracaat eden kişilerin banka hesabına kısa bir süre içerisinde geçmektedir.