Okullarından yeni mezun olan gençler kız-erkek ayrımı yapılmaksızın artık mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Çanakkale Sosyal Hizmetler Güvenlik İl Müdürü olan Basri Tümsek yaptığı açıklama ile gençlerin yüzünü güldürdü.

 
Çanakkale Sosyal Hizmetler Güvenlik İl Müdürü Basri Tümsek açıklamasında, 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine göre, 5510 sayılı kanunun 67. Maddesinin 4. Fıkrasının değiştiğini belirtti. Bu değişiklik ise liseden mezun olmuş 20 yaşını geçmeyen ve yükseköğretimden mezun olup 25 yaşını geçmeyen bütün kız ve erkek mezunlar 2 yıl daha genel sağlık sigortasından ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

 
SGK İl Müdürü Tümsek konuşmasında “Getirilen yeni düzenlemeyle Kanunun yürürlük tarihinden sonra lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek kaydıyla mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren iki yıl süreyle sağlık hizmetinden faydalanacaklardır” dedi.
Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen kişiler İl Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.