Senet, var olan bir borcun ödenmesini garanti altına almak amacıyla alıcıyla satıcı – borç alanlar borç veren arasında karşılıklı imzalanan bir resmi evraktır. Borçlu kişinin teminatı olarak ön plana çıkan senet, alacaklı kişide kalır. Senetin süresi geldiğinde borç ödenirse, senet alacaklıya verilir. Senet yasal bir belgedir ve büyük yükümlülüğü, önemi bulunmaktadır.

Senet Nasıl Oluşturulur?

Senetin oluşturulması için alacaklı ve vereceklinin olması yeterlidir. Üçüncü bir kişiye senette ihtiyaç bulunmamaktadır. Resmi evrak niteliği taşıyan senette alacaklı ve vereceklinin kimlik numarası ve adresleri yer almak zorundadır. Eğer alacaklı bir şirketse, kaşe ve yetkili imzası yeterli olacaktır.

Senetin üzerinde bir de borca ve borcun ödenme şekline yönelik bilgiler de eklenmelidir. Senet karşılıklı imzalanıp oluşturulduktan hemen sonra taraflarca ayrı bir şekilde imzalanmalıdır.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Eğer borçluysanız, borcunuza teminat olarak senet imzalamışsanız, o borcu ödememe şansınız yok. Kesin suretle borcu ödemek zorundasınız. Eğer ödemezseniz, alacaklı taraf elindeki senetle alacağını alabilmek adına mahkemeye başvuruda bulunabilir. Yasal işlem hem prosedür olarak hem de masraflar açısından borçlu kişiler için çok zor bir süreç olarak ön plana çıkmaktadır. Baş ağrıtır. Bulaşmak istemezsiniz.

Senet ilk olarak icra dairesine gider. Süreç şu şekilde işler.

Senet Ödenmediğinde İcra Dairesi Süreci Nasıl İşler?

Senet borcu ödenmediği takdirde, alacağı bulunan kişi ilk olarak elindeki senetle birlikte icra dairesine başvurur. Bu başvuru beraberinde senet borcu için bir avukat tayini yapılır. Bu avukat, elinde bulunan resmi belgeyle borçlu kişiyle birlikte iletişime geçer ve borcun ödenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar.

Senet borcu sabit kalmaz. Avukat tayin edildiği için avukatın ücreti de yine senet borcunun üstünden ödeneceğinden dolayı avukat bu seneti ödetmek için gerekli her şeyi yapacaktır. Avukat ve borçlu kişi borcun ödenmesi için mahkemeye başvurmadan uzlaşma yoluna gidebilirler. Bu durumda bir ödeme planı yapılabilir. Eğer borçluysanız, bu yolu tercih etmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Borcunuzu taksitler halinde bu şekilde kendinize kolay gelen ödeme planıyla ödeyebilirsiniz.

Eğer ki uzlaşma yoluna gidilmedi. Bu durumda icra takibi başlatılır ve borçluya ödeme emri yollanır. Bu aşamada borçlu ödeme emri eline ulaştığı andan itibaren 5 gün içinde borca itiraz etmezse, 10 gün sonra borcunu tamamen ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Senet Ödenmediğinde İcra Mahkemesi Süreci Nasıl İşler?

Yukarıda bahsettiğimiz ödeme planına borçlu kişi uymazsa, avukatla da ödeme noktasında uzlaşılmaya gidilmezse bu durumda 10 günlük süre sonunda avukat senedi icra mahkemesine aktarmak zorundadır. Avukat senedi icra mahkemesine aktarır ve mahkeme, borcun tahsil edilebilmesi için bir mahkeme kararı çıkarır. Bu noktada ise borca avukat masraflarının yanı sıra bir de icra masrafları eklenir ve katlanmaya başlar.

Mahkeme kararıyla borcu masraflar dahil olmak üzere %100’lük bölümünün tahsil edilebilmesi için kişinin taşınmaz varlıklarına ve maaşına direkt olarak haciz işlemi başlatılır. Haciz yoluyla el koyulan taşınmazlar icrada satılır ve bu şekilde borç tahsilatı gerçekleştirilir.

Senet Ödenmezse Hapis Cezası Var mı?

Bu konuda dikkatli olursanız, hapis cezası almazsınız. Yukarıda bahsettiğimiz avukatla uzlaşma olayında eğer ödeme gücünüz yoksa ve ne olursa olsun ödeyemeyecekseniz uzlaşmaya gitmeyin. Çünkü avukat size taahhütname imzalatacaktır. Ödeyeceğinizi belirten bu belgeyi imzaladığınız takdirde, ödemezseniz hapis cezası alacaksınızdır. Eğer imzalamazsanız, herhangi bir sorun olmayacak.

Çek Nasıl Oluşturulur?

Çek bankalar tarafından ticaret yapan kişilere verilmektedir. Çek keşide tarihi ve miktar bölümüne dikkatli bir şekilde çekin ödenecek olduğu vade tarihi ve tutarı yazılmalıdır. Rakamları yazdıktan sonra baş ve son bölüme # atmanız ilerde doğabilecek yanlışlıklar ve dolandırıcılıkların önüne geçecektir.

Bu çek karşılığında bölümünde ise, çekin yazıldığı kişinin şirket ise şirket ünvanını şahıs ise şahıs bilgilerini eksiksiz bir şekilde yazmanız gerekmekte.

Yalnız bölümüne ise rakamla yazılan sayıları yazıyla yazmanız gerekmekte. Örnek olarak 10.500 TL’lik bir çek yazılacaksa, #Onbinbeşyüz TL# yazılmalıdır.

İmza bölümlerine çek sahibinin imzası atılacak, tek imza bu hususta yeterli olacaktır. Şirket tüzel kişisiyseniz imzanızın üzerine kaşe basabilirsiniz. Şahsi ise böyle bir duruma gerek yok.

Çek Karşılıksız Çıkarsa Hapis Cezası Var mı?

Karşılıksız çek düzenleyenler hapis cezası alabilirler. Bu konuda kanunlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiğini söylemektedir. Karşılıksız çek varlığında alacaklı kişi ilk olarak bankaya gitmeli ve bankadan bir karşılama istemelidir. Banka borçlunun hesabından yeterli olan ödemeyi gerçekleştirir. Eğer alacak için hesapta yer alan paradan daha fazla bir ödeme gerekiyorsa, ya da hesapta para yoksa alacaklı durumu Cumhuriyet Savcısına elindeki belgelerle direkt olarak iletmelidir.

Çek işlemleri çok büyük önem taşıyan konulardan biri olup, hak mağduriyetleri yönünden çok zorlu bir süreç ön plana çıkarmaktadır.