Trafikte seyir halindeki araç sürücülerinin tamamı, polis herhangi bir şekilde dur ihtarı yaparsa durmak zorundadırlar. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre dur ihtarına uymayan ve polisten kaçan sürücüler için; 2018 yılı dahilinde 236.00 TL para cezası kesilir. Bunun yanında 2o ceza puanı da ehliyete uygulanır.

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun Madde 4/A- (Ek: 2/6/2007-5681/1 md. çerçevesinde polislerin araçları durdurma ve kimlik sorma yetkisi kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır. Aynı zamanda EGM Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen Trafik denetlemelerinde ve trafik kazalarında meydana gelecek olan önlemlere yönelik yazılan yönergede trafik denetlemelerinin tüm ayrıntıları harfi harfine yer almaktadır.

Dur İhtarı Nedir?

Trafik denetimi gerçekleştirilen kontrol noktalarına yaklaşmakta olan sürücü; polis hiçbir şekilde dur veya gel tarzında bir işaret yapmasa bile kontrol için oluşturulan işaret araçlarını gördüğü anda hızını asgari seviyeye indirmelidir.

Kontrol noktasında duran sürücüler ise araçta iç lambaları yakmalı ve farlarını kapatmak zorundadır. Araçtan inmeden polisin gelmesini beklemelidir. Gelen polis tarafından sorulan belgelerin tamamını göstermekle yükümlüdür. Trafikten sorumlu olan yetkililerin sürücüleri durdurma şekilleri de bulunmaktadır.

 • Eğer görevlinin bir kolu dik olarak yukarıya kalkıksa
 • Görevli kişinin elinde kırmızı ışık varsa
 • Görevli kişi uzun sesli tek veya fasılalı düdük çalıyorsa

Dur ihtarı yapıyordur. 

Dur İhtarında Bulunan Polislerin Sürücüye Yönelik Görevleri

 • Dur ihtarına uyan ve denetime tabi olan sürücülere kesinlikle soğukkanlı ve saygılı konuşmalı, davranmalıdır.
 • Denetimi yapılacak olan sürücüye neden durdurulduğu veya varsa bir trafik kuralı ihlali açık bir şekilde söylenmelidir.
 • Sürücülere ve yolculara konu dışı herhangi bir gereksiz soru yöneltilmemeli, yersiz diyaloglar kurulmamalıdır.
 • Denetimi yapılan sürücülere hitap şekli; beyefendi ve hanımefendidir.ç
 • Evrakları isterken, lütfen evraklarınızı verir misiniz? Denilmek zorundadır.
 • Herhangi bir trafik kuralının ihlalinden dolayı idari para cezası uygulanıyorsa ceza tutanağında yer alan ceza tutarının 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda, ceza tutarında %25’lik indirimin olacağı söylenmelidir.
 • İdari yaptırım kararını takip eden 15 günlük zaman diliminde de Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunulabileceği hatırlatılır.
 • Denetim tamamlandıktan sonra ise, teşekkür ederim, iyi yolculuklar denir ve güvenli bir şekilde sürücünün trafiğe katılması gerçekleştirilir.

Araçlar Dur İhtarında Hangi Kontrollere Maruz Kalır?

Hususi Araçlarda Dur İhtarında Yapılacak Kontroller Nelerdir?

 • Sürücü dahil olmak üzere araç içerisinde yer alan tüm yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı.
 • Aracın tüm tescil ve trafik belgeleri.
 • Zorunlu trafik sigortası belgesi.
 • Sürücü belgesi.
 • Alkol var mı yok mu diye alkol testi.
 • Araçtaki yük ve yolcu sayısının kontrolü.

Yolcu Taşıyan Araçlarda Dur İhtarında Yapılacak Kontroller Nelerdir?

 • Zorunlu karayolu taşımacılığı mali sorumluluk sigortası
 • Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası.
 • Taşıt kartı
 • SRC belgesi
 • Takoğraf kontrolü
 • Sürücünün çalışma ve dinlenme zamanlarının kontrolleri
 • Herhangi bir hız ihlalinin olup olmadığı.
 • Taşıma sınırının üzerinde yolcunun olup olmadığı.

Resmi Araçlarda Dur İhtarında Yapılacak Kontroller Nelerdir?

 • Taşıt görev emri.
 • Aracın gideceği yerin taşıt görev emrinde yazıp yazmadığı hususu.
 • Araçta bulundurulması zorunlu olan görevli levhasının standartlar çerçevesinde olup olmadığı
 • Aracın belirtilen güzergahta gidip gitmediği.

Çevirmeden Kaçma Cezası 2018

Rutin bir çevirme var ve siz herhangi bir durumdan dolayı bu çevirmede polisin dur ihtarına uymadınız. Gaza sonuna kadar kökleyip, hemen çevirme alanından uzaklaştınız. Bir şekilde çevirmeden kaçtınız ne olacak? Arkanızdan ceza gelecek. Yine dur ihtarına uymama cezası olarak 236 TL para cezası ve 20 ceza puanı ile yükümlendirileceksiniz.

Polis dur ihtarı yaptığında kesinlikle kaçma, durmama gibi bir işe kalkışmayın. Çünkü böyle bir durumda eğer çevirme ihbar sebebiyle yapılıyorsa suçlu şahıs siz sanılabilirsiniz ve bunun yanı sıra silahla ateş etme hakkı doğduğu için kötü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle kaçmayın. Yiyeceğiniz para cezası, canınızdan veya hukuki olarak hapishaneye girmenizden önemli değildir.