Merkez bankası şubat ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında alınan karara göre kısa vadeli faiz uygulamalarında faiz değişikliği yapılmayacağını belirtti. Borsa İstanbul Repo Pazarı ile Bankalar arası Para Piyasası Pazarında ve repo ihale faiz oranı eski değerlerinde kalarak sabit tutulmuştur. Merkez bankası bankalar arası para piyasasında borçlanma faizini yüzde 0’da tutarken borç verme faizini yüzde 12,25 ile sabit faiz değerlerinde kaldı.

 
Para Politikası Kurulu toplantısına göre yıllık kredi büyüme hızı kabul edilebilir ölçüde ilerlemektedir. Avrupa Birliğinden artan talep ile birlikte ihracat üzerinde olumlu bir etki bırakıyor. Bu yapısal yenilikler uygulamaya geçildiğinde büyüme potansiyeli daha da kuvvetlenerek artacaktır.

 
Enerji fiyatlarında ki artışlarla beraber maliyet unsurları da artış göstermektedir. Bu ilerlemeler enflasyonu iyi yönde etkilemektedir. Para Politikası Kurulu’nun kararı ile gidişat iyi yönde ilerlerken likidite politikasında uygulanan sıkı yönetim devam ettirilecektir. Bunlar yapılırken işlenmemiş gıda fiyatları ile enerji ürünleri fiyatlarının enflasyon ve fiyatlandırmadaki belirsizlikler gibi unsurlarda önem teşkil edecektir. Her yeni gelişme kurulun imajını değiştirecektir.