İşçilerin tamamı kıdem tazminatı alabilirler. Kıdem tazminatı bir işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra işten çıkarılma durumlarında işçiye verilen ücrettir. Peki kıdem tazminatı neye göre hesaplanır? Nedir?

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı işten çıkarılma veya emekliye ayrılma gibi durumlarda işveren tarafından işçiye ödenen tutardır. Kıdem tazminatı genel olarak 1 aylık maaşın yıllık olarak hesaplanması ile ele alınır. Asgari ücret artışlarıyla doğru orantıda taban fiyatı belirlenen kıdem tazminatının tavan fiyatı da yine benzer orantıda değişim gösterir. Tavan fiyatın üzerinde maaş alanların aldıkları maaş önemli değildir, kıdem tazminatı konusunda tavan fiyat ele alınır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatının taban ve tavan fiyatları asgari ücrete göre hesaplanır. Asgari ücret brüt olarak ne kadarsa kıdem tazminatının yıllık taban ücreti de o şekilde belirlenmektedir. 2019 yılı asgari ücreti brüt 2.558 TL olduğu için yine kıdem tazminatının taban tutarı da 2.558 TL olarak ön plana çıkmaktadır.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ise 2019 yılında 6.017 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer işçi belirtilen 6.017 TL’den yüksek maaş alıyorsa herhangi bir önemi bulunmuyor yine yıllık kıdem tazminatı 6.017 TL olarak ele alınıyor.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir sebepten dolayı feshedilmesi durumunda verilir ve işçinin çalıştığı her tam yıl için (12 ay) 30 günlük ücret bazında ödenmektedir. 1 yılı geçtikten sonra 1 yıldan artan süre varsa (500 gün gibi) bu artan sürelerde hesaplama kapsamına alınmaktadır.

Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken yalnızca brüt asgari ücretin taban fiyatı veya işçinin net maaşı hesaba katılmaz. Bunun yanı sıra yemek, yol yardımı gibi verilen ek paralarda brüt tutar dahilinde incelenmektedir.

Kıdem tazminatını hesaplarken çalıştığınız yıl x 1 aylık asgari ücretiniz formülünü kullanabilirsiniz. Yani kısaca 10 yıl boyunca bir firmada çalıştınız ve kıdem tazminatını gerektiren bir sebepten dolayı işten ayrıldınız / çıkarıldınız. Bu durumda size işveren tarafından ödenecek tutar Ocak 2019 itibarıyla 60.107 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

2019 yılı kıdem tazminatı tavanı 6.017 TL olarak belirlenmiştir. Yazının ortalarında da bahsettiğimiz gibi bu tutardan yüksek tutarlarda maaş alanların maaşları önemsenmeksizin kıdem tazminatı 6.017 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tabanı 2019

2019 yılında kıdem tazminatı tabanı asgari ücrete yapılan zam doğrultusunda brüt asgari ücretin 2.558 TL olmasıyla birlikte, brüt asgari ücrete bağlı olarak değiştiği için 2.558 TL olmuştur.