İmza sirküsü ile sık sık karıştırılan İmza Beyannamesi sirküsü ile aynı anlamı taşımaz. İmza beyannamesini sadece noterlerden belirli bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Her yıl düzenli bir şekilde artış gösteren İmza Beyannamesi fiyatları için 2018 yılı ücretlerini, İmza beyannamesinin ne olduğunu yazımızın devamında göreceksiniz.

İmza Beyannamesi Nedir?

İmza beyannamesi özellikle şirket kurarken alınması zorunlu bir belgedir. İmza beyannamesi ileriye dönük dolandırıcılıkların önüne geçmek adına ortaya çıkarılmıştır. İmza beyannamesinde şirketi kuracak kişinin imza örnekleri bulunmaktadır. Bu sayede bir gün “senin bu senette imzan var şu kadar borçlusun” diye gelecek hiçbir dolandırıcıya fırsat verilmemektedir.

Aynı zamanda şirketin resmi imzası olan İmza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerine atılacak imzalarla aynı olmalıdır. Eğer kaşe üzerindeki imza, imza beyannamesinde yer almayan imza ise, geçerli olmamaktadır.

İmza Beyannamesi Nereden Alınır?

İmza Beyannamesi Türkiye’deki her noterden alınabilmektedir. Noterden alınan bu imza beyannamesi belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte olup, ücret yatırılmadan herhangi bir şekilde düzenlenmemektedir. Söz konusu beyannameyi alabilmek için yanınızda belge ücretinin yanı sıra ehliyet ya da T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır. Eğer bu ikisi yoksa ne yazık ki yine imza beyannamesi alamazsınız.

Okuma ve yazma bilmeyenler için imza beyannamesi almak biraz güçtür. Yanlarında 2 şahit bulunması gerekir. 2 şahidin olmadığı durumlarda kesin suretle imza beyannamesi verilmez. Bu yüzden notere gittiğinizde 2 şahidinizin hazır olması tavsiye edilmektedir.

İmza Beyannamesi Ücreti 2019

İmza Beyannamesini noterden aldığınızı söylemiştik. Şirket kurarken gerekli evraklar arasında yer alan imza beyannamesinin aslının teslimatının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Her yıl düzenli bir şekilde 5 veya 10 TL fiyat artışına tabi tutulan 2018 yılının Kasım ayında olduğumuz şu günlerde 50 TL gibi bir fiyata sahiptir. Eğer imza beyannamesini 2 nüsha çıkarmak isterseniz fiyat 90 TL’ye yakın olmaktadır.

İmza beyannamesi kesinlikle size özeldir ve başkasının eline aslı geçmemelidir. İmza beyannameleri şirket kurarken gerekli olduğu gibi aynı zamanda KOSGEB tarafından verilen hibeler veya sıfır faizli krediler için de zorunlu kılınmıştır.