Küresel ekonominin aldığı son hali ile büyüme hızındaki yavaşlamalar, ekonominin alacağı hali şimdiden gözler önüne sermektedir.

 
Uluslararası Para Fonu olan IMF’nin son değerlendirmeleri ile yaptığı açıklamada, küresel ekonominin yaydan çıkabileceği olasılığının daha da büyüdüğünü belirtti. Bu yüzden de küresel talebin arttırılması gerektiğini önemle belirtti.

 
Washington İş Ekonomi Ulusal Derneği’nde gerçekleşen toplantıda IMF Birinci Başkan Yardımcısı olan David Lipton yaptığı açıklamalarda küresel ekonomi olarak çok hassas bir dönemde olduğumuzu belirtti ve sözlerine “IMF’nin küresel ekonomiyle ilgili son değerlendirmeleri bir kez daha ortalama büyümenin yavaşladığını gösterdi” şeklinde oldu.

 
Çin’in ihracat oranının geçen yıla kıyasla dörtte bir oranında azalma göstermesiyle ve ihracat verilerinin beklenenden çok düşük olması neticesi ile IMF bu açıklamalarda bulundu.
Şuan IMF tarafından belirlenen yüzde 3,4 küresel büyüme oranını Nisan’dan itibaren daha da düşürebileceklerini açıkladı.

 
Küresel ekonomideki faaliyetlerin yavaşlamasındaki diğer etkenler dünya genelinde petrol ve kömüre olan talebin düşmesi şeklinde ve Çin ekonomisinin yavaşlamasıdır. Küresel talebin istenilen seviyenin altında seyir etmesi ile de büyük ve gelişmiş ülkeler dahi yavaş büyüme oranları sergilemektedirler.