Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi için 15 adet Uzman Müsteşar alacağını açıkladı. Uzman Müsteşar pozisyonu için 18 Nisan- 22 Nisan 2016 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.

 
5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacak giriş sınavı ve personel alımı için Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları dağılımı ise;
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 Adet
-İnşaat Mühendisliği 1 Adet
-Gıda Mühendisliği 3 Adet
-Diğer Mühendislik Branşları 4 Adet
-Matematik 2 Adet
-İstatistik 2 Adet
-Hukuk 2 Adet
Toplam 15 Adet

 
Katılacak olan adayların KPDS veya YDS dengi sınavlarından İngilizce dili olarak en az 80, Kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) “KPSS 5” puan türünden en az 80 almış olmak gerekmektedir.
Giriş sınavı sadece Sözlü olarak gerçekleştirilecektir ve mülaket Türkçe ve İngilizce dillerinde genel hatları ile aşağıdaki konulardan sorulacaktır.
– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,

– Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,

– Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),

– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,

– Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.