Evlilik, eğer doğru kişiler tarafından yapılıyorsa bir insanın başına gelecek en güzel durumlardan biridir. Evlilik öncesinde birtakım belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerden biri ise kesinlikle evlenme beyannamesi olmaktadır. Evlenme beyannamesi birçok kişinin ilk kez duyduğu bir beyanname olarak öne çıkmaktadır. Peki evlenme beyannamesi nedir, nereden alınır?

Evlenme Beyannamesi Nedir?

Evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi genellikle çift olarak verilmektedir. Başvurduğunuz belediyenin talebi kapsamında 2 ya da 4 kopya şeklinde düzenlenen evlenme beyannamesi doldurmanız gereken bir formdur. Beyannamede yer alan bilgilerin tamamının eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduruması gerekmektedir.

Evlenme Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Evlenme beyannamesinin sağ tarafında kadın ve erkek fotoğrafı yer almaktadır. Buralara fotoğraflar yapıştırılmalıdır. Ardından ise hemen alt bölümde nüfus cüzdanı bilgileri bölümü bulunmaktadır. Hem kadın için hem erkek için gerekli cüzdan bilgileri burada yer almalıdır.

Eğer başka bir devlet vatandaşlığı mevcutsa bunun belge üzerinde işaretlenmesi gerekiyor. Evlenme izin belgesinin istenip istenmediği kutucuğuna ise altı ay içinde başka bir yerde evlenmek isteyenler evet, istemeyenler hayır seçeneğini işaretlemelidirler.

En alt bölümde ise kadın ve erkeğin imzalarının – adreslerinin bulunması gerekmektedir.

Evlenme Beyannamesi Nereden Alınır?

Evlenme beyannamesi belediyelerden alınmalıdır. Evlenme beyannamesi nereden alınır? Sorusu sormana hiç gerek yok. Çünkü evlendirme dairesine yapılacak olan müracaat esnasında sizle ilgilenecek departmanca düzenlenip, evlendirme memurları tarafından onaylanmaktadır.